XichLipDongAnh (HoSE), 10/18/2021 2:37:30 AM
  E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com
NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Nghị Quyết ĐHCĐ Xích Líp Đông Anh năm 2017(29/04/2017)


Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 

Gửi bình luận của bạn

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com