XichLipDongAnh (HoSE), 9/28/2023 11:52:31 PM

Giới thiệu

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xích Líp Đông Anh Thành lập ngày 7/7/1974. Với vốn điều lệ 60 tỷ VNĐ. Diện tích khoảng 83,299 m2. Hiện tại chúng tôi đang xin chính phủ mở rộng diện tích để phục vụ sản xuất. Chúng tôi đã được tiêu chuẩn : ISO...

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com