XichLipDongAnh (HoSE), 10/3/2022 4:02:44 PM

Phiếu đăng ký tham dự đại hội cổ đông 2016

Phiếu đăng ký tham dự đại hội cổ đông 2016 (15/04/2016)

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 (10/04/2016)

Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2015

Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2015 (10/04/2016)

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 (26/03/2016)

Báo cáo tài chính XLDA đã được soát xét năm 2015

Báo cáo tài chính XLDA đã được soát xét năm 2015 (23/03/2016)

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội thường niên năm 2016

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội thường niên năm 2016 (12/03/2016)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com