XichLipDongAnh (HoSE), 10/18/2021 2:34:14 AM

Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 công ty CP Xích Líp Đông Anh

Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 công ty CP Xích Líp Đông Anh (11/04/2019).

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2019

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2019 (08/04/2019)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (28/03/2019)

Dự thảo qui chế đề cử , ứng cử , bầu cử TVHĐQT, BKS Công ty cổ phần Xích Líp...

Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TVHĐQT, BKS Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh Nhiệm kỳ 2019-2024 (22/03/2019)

Chương Trình ĐHCĐ Thường niên công ty Cổ Phần Xích Líp Đông Anh 2019(22/03/2019)

Chương Trình ĐHCĐ Thường niên công ty Cổ Phần Xích Líp Đông Anh 2019(22/03/2019)

Thông báo Mời Tham dự ĐHCĐ Thương Niên Năm 2019 Công ty cổ phần Xích líp Đông...

Thông báo Mời Tham dự ĐHCĐ Thương Niên Năm 2019 Công ty cổ phần Xích Líp Đông anh (22/03/2019)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com