XichLipDongAnh (HoSE), 8/15/2022 12:51:12 AM

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 (16/01/2018)

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (15/01/2018)

Công bố thông tin bất thường

Công bố thông tin bất thường về việc: ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 (22/11/2017)

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Nghị Quyết ĐHCĐ Xích Líp Đông Anh năm 2017(29/04/2017)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 (19/04/2017)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com