XichLipDongAnh (HoSE), 9/28/2023 11:46:27 PM

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức...

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ năm 2018

Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ năm 2018.(17/04/2018)

(Thay đổi thời gian) Chương trình Đại hội Cổ đông năm 2018

(Thay đổi thời gian) Chương trình Đại hội Cổ đông năm 2018 (26/03/2018)

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017.(06/04/2018)

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông 2018

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông 2018.(02/04/2018)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com