XichLipDongAnh (HoSE), 8/15/2022 2:02:23 AM

Báo cáo kết quả giao dịch CP/CCQ của người nội bộ của công ty đại chúng

Báo cáo kết quả giao dịch CP/CCQ của người nội bộ của công ty đại chúng (21/02/2020)

Thông báo giao dịch CP/CCQ của người nội bộ của công ty đại chúng

Thông báo giao dịch CP/CCQ của người nội bộ của công ty đại chúng (10/02/2020)

Công bố thông tin danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Công bố thông tin danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

BCK về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (2)

BCK về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (20/01/2020)

BCK về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

BCK về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (17/01/2020)

Báo cáo kết quả giao dịch CP/CCQ của người nội bộ của công ty đại chúng

Báo cáo kết quả giao dịch CP/CCQ của người nội bộ của công ty đại chúng (06/12/2019)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com