XichLipDongAnh (HoSE), 10/18/2021 1:08:56 AM

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (08/09/2017)

Thông tin những người liên quan

Thông tin những người liên quan giao dịch cổ phiếu bán ra công chúng (30/08/2017)

Tiến độ thoái vốn XLDA

Tiến độ thoái vốn nhà nước tại công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh (25/08/2017)

V/v chấp thuận thời điểm thực hiện thoái vốn nhà nước

V/v chấp thuận thời điểm thực hiện thoái vốn nhà nước (14/08/2017)

V/v thoái vốn vốn nhà nước tại công ty cổ phần xích líp đông anh

V/v thoái vốn vốn nhà nước tại công ty cổ phần xích líp đông anh (10/04/2017)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com