XichLipDongAnh (HoSE), 5/30/2024 11:27:36 AM

Thay đổi nhân sự BKS Xích líp Đông Anh

Thay đổi nhân sự BKS Xích líp Đông Anh

Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2020

Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2020(26/11/2020).

Công bố thông tin bất thường 9/2018

Công bố thông tin bất thường về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty TNHH kiểm toán TTP (09/11/2018)

tin tức - Sự kiện

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Công bố thông tin bất thường ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 (23/05/2018)

Chi tiết »

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    (84-4) 3883 2369

    Email: xichlipda@vnn.vn
    xichlipda@gmail.com